Úryvek z knihy Jana Cekla Kraj, jimž táhla válka

Blížící se fronta dávala naději na brzké osvobození od nenáviděných okupantů. Hnojičtí občané upíraly své zraky k Rudé armádě, která táhla od Brna směrem k Prostějovu, Přerovu a Olomouci. Leč v pátek 4. května 1945 překvapila nás zpráva, že vítězná Rudá armáda se valí od Opavy k Mor. Berounu. V sobotu 5. května panika se stupňovala, když obcí projížděly vozy a traktory se sudetskými Němci, kteří prchali před blížící se frontou. Současně s civilním obyvatelstvem prchalo německé vojsko (vozatajstvo i dělostřelectvo) směrem k Litovli a Olomouci.

Pro přečtení tohoto obsahu je nutné se přihlásit ZDE

Historie města