Reakce obyvatelky sídliště Uničovská.V souvislosti s články a diskusí, která se rozjela na zdejším webu, bych i já chtěla reagovat na aktuální anketu týkající se regenerace panelových sídlišť Uničovská, Nádražní a Jiráskova. Nemíním rozebírat důvody, které vedly město k rozhodnutí „rozjet“ akci regenerace sídlišť právě nyní. Je mi celkem jedno, zdali důvodem jsou blížící se volby (jak bylo konstatováno v různých diskusích na www.sossternberk.org a na oficiálních stránkách města www.sternberk.cz), nebo eventuelní čerpání dotací z programu Revitalizace panelových sídlišť. Chci věřit, že hlavní snahou města je, upravit sídliště a jejich prostředí tak, aby splňovaly současné požadavky na moderní bydlení.
V současné době, jak již většina obyvatel těchto sídlišť zaregistrovala, se mezi občany distribuují dotazníky. Jejich distribuci mají zajistit předsedové domovních samospráv, což je dle mého názoru ze strany města (případně firmy, která má anketu zajišťovat a vyhodnocovat) optimální řešení. Horší už je to však s obecnou informovaností o celé anketě a s obsahem dotazníků. Měla bych několik výhrad :

1. Distribuce anketních lístků

Anketní lístky se dostaly k předsedovi domovní samosprávy (alespoň v polovině našeho domu tomu tak bylo) dne 13. ledna 2006. To se mi to zdá poněkud pozdě, vzhledem k tomu, že předsedové domovní samosprávy musejí anketní lístky distribuovat, lidé vyplnit a jemu vrátit zpět do 19. ledna. 2006. Tedy celkem 7 dnů k provedení akce v našem panelovém domě, a to není zrovna moc dlouhá doba.

2. Obecná informovanost

Řekla bych, že obecná informovanost v této věci je malá. Já sama jsem zaregistrovala, že bude nějaká akce týkající se regenerace panelových sídlišť první týden v lednu, na www.sossternberk.org, a to víceméně proto, že na stránky občas zavítám. Vzhledem k důležitosti a rozsahu této akce by se určitě tato informace měla vyskytovat přímo na hlavní webové stránce města, kde by veškeré údaje měly být pravidelně aktualizovány.

3. Vlastní obsah dotazníku

V dotazníku jsou body, které dle mého názoru do dotazníku vůbec nepatří a nesouvisejí přímo s daným tématem. Především postrádám souvislost zvonkového tabla u vstupu, včetně jeho osvětlení či možnosti chvilkového rozsvícení zvenku (otázka č. 6) s regenerací panelových sídlišť. Nemají být tyto záležitosti a jejich řešení přímo záležitostí majitelů jednotlivých domů (ať už se jedná o město, družstvo či soukromé vlastníky). Nepředpokládám také, že město bude financovat případné opravy u družstevních a soukromých domů. Z tohoto důvodu mi připadají tyto otázky naprosto zbytečné a s problémem nesouvisející.
Zcela ve stejném duchu mi nejsou jasné otázky o tom, zda někdo vlastní či nevlastní garáž, nebo ji má pronajatou, a jestli a za jakých finančních podmínek by byl ochoten si garáž koupit nebo pronajmout (otázka č. 10). Mám to chápat tak, že se město chystá z rozpočtu stavět nějaké garáže? Nebo se snad jedná o nějaký skrytý průzkum pro případného investora? Snad se ve svých úvahách mýlím.

V každém případě bych chtěla ocenit snahu města, začít se problémy sídlišť zabývat. Hlavně ovšem doufám, že nezůstane jen u snah, ale že město bude úspěšné i v samotné realizaci. A to i za předpokladu, že nedostane dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.

Mgr. Monika Mackovíková
Sídliště Uničovská

2 KOMENTÁŘE

 1. Milá Moniko, třeba je to jen , že vlk se chce napapat, ale koza musí zůstat celá!

 2. Bod 1

  Souhlasím s Vámi

  Bod 2

  Budu kupříkladu citovat následující oficiální informaci:

  “Anketní lístek je také ke stažení na internetových stránkách města Šternberk http://www.sternberk.cz

  Dnes je den po termínu odevzdání anketních lístků a já nezaregistroval, že by se něco takového na http://www.sternberk.cz objevilo.

  Bod 3

  Na toto by měl reagovat někdo z organizátorů.

  Komplexně lze pouze konstatovat, že lidé, kterým není jedno jak to dopadne, by se měli stát členy Občanské poradní komise, protože to je asi jediná šance mít více informací a také mít pocit možnosti něco ovlivnit.

Comments are closed.