O vítání jara v Základní škole na ulici Svatoplukova – Olomoucký den – 13.4.2006Šternberk – Jaro včera vítaly děti v Základní škole na ulici Svatoplukova ve Šternberku. Celý den se věnovaly zdobení kraslic, pečení jidášů nebo pletení pomlázek. Nejzodpovědnější úkol připadl na třeťáky, kteří měli za úkol zahnat dlouhou zimu. Moranu, její tradiční symbol, jim pomáhaly vyrábět obyvatelky šternberského domova důchodců. “Projektový den Vítání jara má za úkol seznámit děti s tradicemi a zvyky obvyklými v dřívějších dobách,”popsala třídní učitelka Helena Šnorichová. Vyučování žáci zakončili utopením Morany v místní řece. Malé připomínky symbolu zimy si podle ní mohou odnést domů na památku. Své zkušenosti s výrobou vlněných čarodějnic nabídly dětem obyvatelky domova důchodců. Ty se mezi mládeží cítily výborně. “Jako bývalou učitelku mě teší vrátit se do známého prostředí školní třídy,”usmála se Jarmila Patáková a ocenila krásné prostředí, ve kterém se dnešní děti učí. Vzájemná spolupráce mezi školou a domovem důchodců podle ní výrobou Velikonočních symbolů zdaleka nekončí. “Děti nás na oplátku naučí pracovat na počítači,”těšila se seniorka. Netradičním dárkem chce potěšit své blízké osmiletá Kristýna Obzinová. “Čarodějnici dám tatínkovi, pro maminku jsem obarvila vajíčko,”prozradila žákyně. (bk)

1 komentář

Comments are closed.