Jeden z projektů, který by měl občany našeho mikroregionu zajímat.

Setkání je určeno pro širokou veřejnost

Program: 15.30 – 15.35
Přivítání účastníků a úvodní slovo – Mgr. Petr Skyva, starosta města Šternberka

15.35 – 15.50
Úvodní slovo – Roman Haken a Ing. Dagmar Prachniarová, Centrum pro komunitní práci střední Morava

15.50 – 16.05
Informaci o situaci v komunitním plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji- Kateřina Stuchlá, DiS., metodička krajského projektu komunitního plánování sociálních služeb v Ol. kraji, Poradna pro rodinu Ol. Kraje

16.05 – 16.50
Informace o komunitním plánování sociálních služeb v Bruntále – Mgr. Miroslav Hájek, vedoucí sociálního odboru MÚ Bruntál – Renata Rychlíková, koordinátora komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál

16.50 – 17.10
Informace o komunitnímu plánování obecně a informace k začínajícímu projektu komunitního plánování sociálních služeb ve Šternberk a okolních obcích, možnosti zapojení veřejnosti – Ing. Dagmar Prachniarová, Centrum pro komunitní práci střední Morava – PaedDr. Eva Kráčmarová, koordinátorka konunitního plánování sociálních služeb města Šternberka

17.10 – 17.30
Diskuse – očekávání od komunitního plánování sociálních služeb ve Šternberku a okolních obcích

17.30 – 17.35
Závěr setkání

Pojďte spolupracovat na komunitním plánování sociálních služeb ve městě Šternberku.

Jste spokojeni se sociálními službami, s jejich nabídkou, kvalitou či dostupností?Patříte mezi osoby se zdravotním postižením, seniory nebo do etnické skupiny obyvatel? Pak Vás určitě bude zajímat nový projekt města Šternberka, který Vám umožní společně s námi plánovat sociální služby takové, jaké skutečně chceme a potřebujeme.

Cílem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“, který bude probíhat do března 2009, je zmapovat jaké služby jsou poskytovány v současné době, zjistit, co by občané potřebovali a naplánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám a rozdílným potřebám jednotlivých skupin obyvatelstva. Současně dojde k efektivnímu vynakládání finančních prostředků, neboť budou financovány jen ty služby, které jsou potřebné.

V rámci komunitního plánování budou spolupracovat město Šternberk a okolní obce Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petroviče Huzová (místní části Veveří, Arnoltice), Jívová, Lipina, Lužice, Komárov, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk (místní části Dalov, Chabičov, Krákoříce, Těšíkov), Žerotín, Město Moravský Beroun (místní části Čabová, Nové Valteřice, Ondrášov, Sedm Dvorů) a obec Norberčany (místní části Nová Véska, Stará Libavá a Trhanovice), dále poskytovatelé služeb ( např. Sociální služby o.p., Charita Šternberk, OS ECCE HOMO Šternberk a jiní) a široká veřejnost, to znamená nejen ti, kteří sociální služby využívají, ale i ti, kteří se o ně zajímají.

Projekt má dva hlavní úkoly, a to zvýšit dostupnost a kvalitu v nabídce sociálních služeb a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva.

Projekt komunitního plánování je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí a je zakotven v novém Zákonu o sociálních službách, který vejde v platnost k 1.1.2007. Ten ukládá všem obcím a městům povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s poskytovateli za účasti široké veřejnosti.Je realizovaný v rámci Společného regionálního operačního programu ( SROP), opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech a je financován z Evropského sociálního fondu, Ministerstva pro místní rozvoj a města Šternberka v souladu s aktivitami KU OK za metodické spolupráce s Centrem pro komunitní práci střední Morava Přerov.K zahájení tohoto projektu proběhlo setkání starostů obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb, města Šternberka i KU OK a CpkP Přerov 27.3.2006 na půdě MÚ Šternberk.Dále proběhlo veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb v městském klubu dne 13.4.2006, kde budou představeny nejen plánované aktivity v rámci města Šternberka a okolních obcích, ale i konkrétní zkušenosti s komunitním plánováním ve městě Bruntále a KU OK.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.sternberk.cz.

V případě jakýchkoli dotazů Vám ochotně informace poskytnou PaedDr. Eva Kráčmarová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb města Šternberka, tel.: 737420371, email : kracmarovae@sternberk.cz a Ing. Dagmar Prachniarová, CpKP střední Morava tel: 775764 415, email : dagmar.prachniarova@cpkp.cz.

3 KOMENTÁŘE

 1. Zajímavá iniciativa a zajisté chválihodná. Pokud mohu mluvit za sebe, mám velmi dobré zkušenosti z jednání s těmito institucemi, pravda ovšem je, že se na to vždy připravím a jdu tam seznámen se svými právy. Ne každý má však možnost se s potřebnými fakty např. na netu seznámit. Přimlouval bych se tedy hlavně za vstřícnější jednání k těm, co to opravdu potřebují, naopak ti, co soc. zákonů zneužíváji, nechť jsou tvrdě postihováni !
  Jiří Bejdák

  • Byl jsem pozván, tedy tam přijdu. Ne jako Romantik, snílek či rejpal, ale jako člověk zdr. postižený, který ví co lidičky s podobným osudem trápí a který o těchto věcech dokáže otevřeně mluvit.
   Jiří Bejdák

   • Řeknu Vám lidičky, že jsem si připadal, jako v pohádce !
    Obzvláště povídání spojené s názornými ukázkami bylo super. Zástupce města Bruntálu nám řekl, jak to chodí u nich a jako občan Šternberka, jsem si opravdu připadal, jako v Jiříkově vidění !
    Možná Vás nepřekvapím, když řeknu, že z vedení radnice, ani žádný zastupitel, přítomen nebyl. Pokud se však spojí Ti, co mají o danou věc zájem, budou se muset přizbůsobit, jiné varianty v dnešní době není !!!
    Jiří Bejdák

Comments are closed.