GRANTOVÉ SCHÉMA – SOCIÁLNÍ INTEGRACE [7.10.2005]

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyhlašuje Výzvu k předkládání Žádosti o akci v rámci grantového schématu podporujícího zabránění zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoc osobám sociálně vyloučeným dosáhnout zaměstnání.
Více informací k této výzvě získáte na internetových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz, odkaz „Evropská unie“, složka „Grantová schémata v rámci SROP“.

GRANTOVÉ SCHÉMA – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU [4.10.2005]

Dne 7. října tohoto roku byla vyhlášena druhá výzva pro přijímání žádostí o podporu.
– Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace
– Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malí a střední podnikatelé
– Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Olomouckém kraji
Více informací k této výzvě získáte na internetových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz, odkaz „Evropská unie“, složka „Grantová schémata v rámci SROP“, podsložka „2. výzva grantových schémat v rámci SROP“.

Stáhněte si prezentaci v Power Pointu
ZDE a ZDE (kompletní verze)