Přesněji řečeno 3.března 1371 byla uzavřena smlouva o založení šternberského konventu řeholních kanovníků sv. Augustina. Na základě této smlouvy vznikl ve Šternberku Augustiniánský klášter, který vydržel až dodnes.Řád augustiniánů vznikl v 11.století. Své jméno získal po svatém Augustinovi, který se narodil již 13.listopadu 354, a který byl nejvýznačnějším latinským církevním spisovatelem.Kromě jeho slavného Vyznání se dochovalo přes 500 publikovaných kázání a úvah. Jeho dílo čítá 113 svazků a svou hloubkou filozofického výkladu světa se řadí k první ucelené křesťanské filozofii dějin.

Do zemí Koruny České přišli augustiniáni v první polovině století třináctého.

Klášter řeholních kanovníků řádu sv. Augustina, založený spolu s kostelem Zvěstování Panny Marie Albertem II. ze Šternberka v roce 1371 se stal významným kulturním, hospodářským a mocenským centrem města Šternberka.

Na rekonstrukci tohoto kláštera by bylo zapotřebí celkem 129 miliónů korun (údaj z rozpočtu města), část z toho byla již investována, větší část však stále zbývá.

O celoročním využití tohoto objektu zatím údajně nemůže být řeč, a tak se využívá pouze přes sezónu. Letos zde bude třeba pokračovat od prvního května výstava Oči dokořán, která byla zahájena již loni. Některá fotografická díla z této výstavy v klášteře přezimovala a lze je spatřit i na přiložených fotografiích.

Klášter využívá také Česká křesťanská akademie – místní skupina Šternberk (www.sweb.cz/cka.sternberk).

Cca. polovina kláštera je církevním majetkem (ta opravenější), druhá je v majetku města Šternberka.

Co bylo možné spatřit v klášteře cca. před 14 dny (pro veřejnost byl uzavřen, ale nám se podařilo proklouznout):

Foto: Libor Bejdák