Privatizace bytového fondu pokročila do fáze, kde se prodávají jednotlivé byty. Součástí materiálů pro veřejné jednání zastupitelstva v souvislosti s prodejem prvního panelákového vchodu Uničovská 85 byl i vzor výše uvedené smlouvy.Tento článek píši jako názor na obsah této smlouvy, který bude možná zajímavý především pro lidi, kterých se privatizace osobně dotýká. Samozřejmě se mohou případně vyjádřit i ostatní, koneckonců jde především o snahu, aby lidé byli co nejvíce informováni a připraveny na jednání o koupi bytu co nejlépe. Uvádět budu pouze konkrétní citace, ke kterým se nějak vyjadřuji, předpokládám , že celý text smlouvy lze získat na oficiálních místech.

1/ Celkové hodnocení

Z celkového pohledu na mne smlouva působí poměrně dobře, má celou řadu potřebných citací, a jde vidět, že ji připravoval někdo, kdo je v oblasti tzv. “kovaný”.

2/ Termoregulační ventily x zařizovací předměty

“Součásti bytové jednotky je veškerá její vnitřní instalace ( rozvody vody teplé a studené včetně měření a hlavních uzavíracích ventilů, plynoinstalace, elektroinstalace včetně hlavního bytového jističe, vytápění – bytové rozvody, měřící a regulační technika instalovaná na těchto rozvodech v bytě, odpady apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény.”

Tato citace jasně potvrzuje, že termoregulační ventily, nemohou být jako zařizovací předměty, protože jsou součástí měřící a regulační techniky, která je vybavením jednotky!! Tudíž nemůže z pozice prodávajícího dojít k navýšení kupní ceny bytu o tyto ventily s poukázáním, že jde o zařizovací předmět. Město Šternberk namontovalo do některých domů na prodej ventily až po provedeném odhadu, čímž se dopustilo chyby, nyní může zvýšit cenu o ventily pouze dohodou s kupujícím.

3/ Práva a závazky

“Budovy a pozemku se týkají tato práva a závazky: …
( následuje vyjmenování )

Možná, že Uničovská 85 není napojena na plyn, pokud ano, tak mi ve výčtu chybí odběr plynu.

4/ Vady

“Dosavadní vlastník se zavazuje odevzdat převáděné nemovitosti kupujícím bez všech nepřevzatých dluhů a břemen a prohlašuje, že je upozornil na veškeré vady převáděných nemovitostí, pokud jsou mu známy.

Nabyvatel prohlašuje, že je mu stav nabývaných nemovitostí ke dni uzavření této kupní smlouvy dobře znám a že je v tomto stavu za podmínek stanovených touto smlouvou přijímá.”

Nevím, nevím zda bych něco takového podepsal. Raději bych přivítal citaci s odvolávkou na právní předpis zabývající se touto problematikou. Minimálně doporučuji svolat schůzku kupující + prodávající + firma ISA a projít nemovitost s tím, že se udělá zápis o vadách, a odstranění těchto vad musí byt vyřešeno ještě před samotným aktem prodeje. Moc nevěřím, že na pozdější reklamace bude ochota reagovat. Nicméně jsou údajně i ve Šternberku případy, kdy se Město s kupujícím nakonec dohodlo na spolufinancování opravy střechy. Je to vše o dohodě a ochotě se dohodnout.

4/ Prohlášení vlastníka

” Na nabyvatele přecházejí z dosavadního vlastníka na základě této smlouvy rovněž další práva a závazky spojené s vlastnictvím jednotky, spoluvlastnictvím společných částí domu a spoluvlastnickým právem na pozemku, jak jsou tato práva a povinnosti blíže vymezeny v článku E) prohlášení vlastníka budovy ze dne 26.10.20004″.

V dalším textu potom nacházím :

“Prohlášení vlastníka ze dne 26.10.2004 je uloženo u dosavadního správce.”

Myslím si, že není slušné zakomponovat do textu smlouvy nějaké povinnosti a práva, které vycházejí z nějakého prohlášení, které je uloženo někde u dosavadního správce. Doporučuji trvat, aby text článku E) byl součásti smlouvy, popř. jeho přílohou.

5/ Smlouva o správě domu

” Podrobnosti o správě, provozu, opravách a údržbě společných částí domu stanoví smlouva o správě domu, kterou jsou kupující povinni uzavřít se správcem domu.”

V pořadu Občanské judo na TV NOVA o tom byla řeč. Text smlouvy o správě domu by měl být kupujícímu znám ještě před aktem prodeje, tedy zaplacením kupní ceny.Pozdější reakce typu – Já jsem to nevěděl. Na to jsme se nedomluvili. Kdo to schválil ? apod.; se dají hodně vyloučit předchozím zájmem o tuto problematiku.Je lepší věnovat svůj čas těmto věcem před prodejem než potom lamentovat na špatný systém. A hlavně apeluji na to, že každý kupující je svéprávná osoba a navíc rovnocenný partner pro město, že ano ?

Libor BEJDÁK