V roce 2004 byla vydána kniha pana Františka Blinky z Bělkovic – Lašťan.

Jedná se o literárně – historickou studii s názvem “Z historie kláštera Hradiska” a podtitulem ” Vyprávění o klášteru Hradisko, jeho opatech a době, ve které žili”.

Tato publikace je jeho čtyřletou, usilovnou, archivní-badatelskou prací a nyní snad i po vydání již třetí knihy jeho literární chloubou. Kniha je směřována ke čtenáři se zájmem o minulost olomouckého kraje a pojednává o téměř tisícileté historii krásného, hanáckého regionu a historické autobiografii všech šedesátiosmi klášterohradických velkoopatů.

V knize je mnoho obsahů dobových listin i nutný výklad o vládě jednotlivých opatů a českých králů. Kniha je s jistotou hodnotnou historickou encyklopedií olomouckého regionu a mohla by být vhodným a příjemným doplněním našich domácích knihoven.

Kniha je v prodeji za velice přijatelnou cenu 100,- Kč, a to díky všem stodvaceti v knize vyjmenovaným sponzorům.